Lysstabilisatorer er stoffer som settes til plast, gummi, tekstiler, maling og lakker for å hemme de nedbrytende prosessene som foregår ved lysaldring.