Organosol, flytende dispersjon av et finkornet plastpulver (oftest polyvinylklorid, PVC) i en flyktig organisk væske og som regel også med en ikke-flyktig mykner, pigmenter m.m. Organosoler brukes til plastbelegging av platematerialer, tekstiler m.m. De er lette å stryke ut, og etter avdamping av væsken og oppvarming smelter plastpulveret og eventuell mykner sammen til et tett belegg. En organosol kan gi hardere belegg enn en såkalt plastisol, som ikke har den flyktige væsken og derfor fordrer mer mykner for å bli utstrykbar.