GR–S, tidligere symbol for styren-butadiengummi som ble innført da de føderale myndigheter i USA under den annen verdenskrig lot utarbeide en standardisert resept og produksjonsprosess for denne gummitypen. Gjeldende internasjonalt symbol er SBR.