Interpenetrerende nettverk, to eller flere individuelle molekylære nettverk som er uløselig vokst inn i hverandre ved dannelsen. F.eks. kan interpenetrerende polymernettverk (IPN) fremstilles ved å svelle et tverrbundet nettverk med en annen tverrbindbar monomer. Når denne monomeren polymeriserer og tverrbindes, vil det dannes to separate, men interpenetrerende, nettverk. Slike forbindelser er materialteknisk interessante. IPN brukes f.eks. som lyd- og vibrasjonsdempende materialer og i materialer til tannproteser.