Herdelim, lim som herder ved kjemisk reaksjon mellom komponenter i limet. Se også herding og lim.