Formstoffer, norsk betegnelse som like etter den annen verdenskrig ble forsøkt lansert istedenfor eng. plastics. Den nåværende betegnelse plast ble innført i 1951, i Sverige noe tidligere.