Uretanlakk, fellesbetegnelse på lakk med uretanharpiks som bindemiddel. Den viktigste type er polyuretanlakk. I snever betydning lakk hvor bindemiddelet er et reaksjonsprodukt av et to- eller flerverdig isocyanat med en hydroksylholdig modifisert tørrende olje (uretanoljelakk) eller med et alkyd (uretanalkydlakk).