Kalander, valseverk av flere valser som stort sett er montert over hverandre, og som brukes i papir-, plast-, gummi- og tekstilindustrien. Se kalandrering.