PETP er i kjemien symbol for polymeren polyetylentereftalat.