Polybutylentereftalat, symbol PBT, en slagfast termoplast, polyester av 1,4-butandiol (tidligere butylenglykol) og tereftalsyre. Den blir brukt som materiale i mange husholdnings- og elektriske artikler, bilrekvisita m.m.