Metakrylatplast, akrylplast fremstilt på basis av polymerer alene, eller av kopolymerer med metakrylater som hovedmonomer (metakrylatharpikser). Den viktigste av disse er polymetylmetakrylat.