Delrin er varemerket på den første kommersielt fremstilte acetalplasten.