Tetraetyltiuramdisulfid, kjemisk forbindelse som dels blir brukt som legemiddel mot alkoholisme (se disulfiram), dels som en meget sterk akselerator (ultraakselerator, TETD) ved vulkanisering av gummi. Det analoge tetrametyltiuramdisulfid (TMTD) blir også mye brukt som ultraakselerator og dessuten noe som fungicid og desinfeksjonsmiddel.