Parakrystallinitet er krystallinitet hvor krystallenes oppbygning av atomer eller molekyler ikke viser den vanlige strenge orden, men hvor det opptrer deformasjoner eller svingninger i strukturen som varierer fra sted til sted. Krystallinske polymerer og flytende krystaller er mer eller mindre parakrystallinske.