Fluatering, kjemisk behandling av kalkholdige overflater som betong, puss, natur- og kunststein med løsninger av fluorosilikater (fluater), som nøytraliserer den alkaliske kalken og gjør overflaten tettere og mer motstandsdyktig mot forvitring. Fluatering ble tidligere brukt som forbehandling før maling av slike flater, fordi man ikke hadde det store utvalg av alkalibestandige malinger som man har i dag. Fluorosilikatet kan også settes til betongen eller mørtelen på forhånd (indre fluatering) for å oppnå et tettere produkt.