Polyakrylsyre, polymerer av akrylsyre. I form av vannløselige salter (polyakrylater) blir de bl.a. brukt som tyknings- og dispergeringsmidler i industrien. Polyakrylsyre blir også brukt i visse fôrings- og fyllingsmaterialer i tannteknikken, der den reagerer med sinkoksid eller kalsium-aluminiumsilikatpulvere under dannelse av uløselige polyakrylater.