Fargelakker, uløselige, fargede reaksjonsprodukter av vannløselige organiske fargestoffer med metallforbindelser som f.eks. oksider, hydroksider og salter eller med garvestoffer. Samme organiske fargestoff gir forskjellig farge med forskjellige metallforbindelser. Om bruken av dem i tekstilfarging, se beising (av garn og tøyer) og farging (fiksering av fargestoffet). Fargelakker blir også brukt som pigmenter i maling, trykkfarger, kosmetika, matvarer m.m.