Høymolekylære forbindelser er stoffer med høy molekylmasse. De med særlig høy molekylmasse, av størrelsesorden 10 000 eller høyere, kalles makromolekylære forbindelser, eventuelt høypolymere forbindelser. Se også polymerer.