Kompatibilisator, kjemisk stoff som tilsettes plastmaterialer for å bedre adhesjonen (forenligheten) mellom fasene ved innblanding av plastkomponenter som i utgangspunktet ikke er molekylært blandbare. En kompatibilisator vil også hjelpe til med å dispergere den ene polymerfasen inn i den andre. En typisk kompatibilisator vil være en blokk-kopolymer, hvor den ene blokken er løselig i den ene fasen og den andre blokken er løselig i den andre fasen. Brukes bl.a. som tilsats i kommersielle plastblandinger (polymerlegeringer), f.eks. ABS-plast og andre slagfaste blandinger.