PAN er i polymerkjemien symbol for polyakrylnitril, som i PAN-plast.