Kreppgummi, rågummi i form av tynne folier (ca. 1 mm) med knudret (kreppet) overflate, fremstilt ved vasking og utvalsing av koagulert lateks. Se kautsjuk.