Antialdringsmidler er en fellesbetegnelse på stoffer som settes til plast og gummi for å motvirke aldring. Eksempel er antioksidanter, antiozonanter og ultrafiolett-absorberende stoffer, lysstabilisatorer.