Statsråder i Norge

Departementene er ordnet alfabetisk med angivelse av opprettelsesår (og eventuelt nedleggelsesår). I senere tid har ofte departementer blitt formelt opprettet og nedlagt ved årsskiftene, mens regjeringsskiftene gjerne har vært om høsten. Det kan derfor være uoverensstemmelser mellom tidspunktet for departementets opprettelse og utnevnelse av statsrådene.

1993–1997, se nedenfor under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

opprettet 30. juli 1885; nedlagt 22. februar 1946 og funksjonene overført til det nyopprettede Samferdselsdepartementet.

Dato Minister
3. aug. 1885 Hans Rasmus Astrup
sept. 1887 Birger Kildal
17. feb. 1888 Aimar August Sørenssen
5. mars 1888 Oscar Jacobsen
13. juli 1889 Peter Birch-Reichenwald
6. mars 1891 Hans H. T. Nysom
2. mai 1893 Peder Nilsen
30. sept. 1897 Fredrik Stang Lund
17. feb. 1898 Jørgen G Løvland
1. mars 1899 Hans Hein Nysom
5. juni 1900 Jørgen G. Løvland
22. okt. 1903 Hans Christian Albert Hansen
11. mars 1905 Kristofer Lehmkuhl
28. sept. 1907 Jørgen Brunchorst
19. mars 1908 Nils Claus Ihlen
2. feb. 1910 Bernhard C. Brænne
11. juni 1910 Hans Jørgen Darre-Jenssen
19. feb. 1912 Bernhard C. Brænne
23. aug. 1912 Nils Olaf Hovdenak
31. jan. 1913 Andreas Tostrup Urbye
28. juli 1916 Martin Olsen Nalum
10. mai 1920 Ole Monsen Mjelde
21. juni 1920 Cornelius Middelthon
22. juni 1921 Ole Monsen Mjelde
6. mars 1923 Cornelius Middelthon
25. juli 1924 Ole Monsen Mjelde
5. mars 1926 Anders Venger
26. juli 1926 Worm Hirsch Darre-Jenssen
28. jan. 1928 Magnus Nilssen
15. feb. 1928 Ole Monsen Mjelde
12. mai 1931 Rasmus Olsen Langeland
3. mars 1933 Ole Monsen Mjelde
20. mars 1935 Johan Nygaardsvold
2. okt. 1939 Olav Hindahl
25. juni 1945 Johan Strand Johansen
5. nov. 1945–22. feb. 1946 Nils Langhelle

se videre under Samferdselsdepartementet.

1990–1993 og 1997–2005, se nedenfor under Fornyings- og kirkedepartementet.

opprettet 1. januar 2004. Det het i 2006-2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet og i 2010-2013 Arbeidsdepartementet.

Dato Minister
18. juni 2004 Dagfinn Høybråten
17. okt. 2005 Bjarne Håkon Hanssen
20. juni 2008 Dag Terje Andersen
20. okt. 2009 Hanne Inger Bjurstrøm
21. sept. 2012 Anniken Huitfeldt
16. okt. 2013 Robert Eriksson
16. des. 2015 Anniken Hauglie

opprettet 30. november 1814, nedlagt 3. august 1885 og slått sammen med Marinedepartementet til Forsvarsdepartementet.

Dato Minister
30. nov. 1814 Diderich Hegermann
4. mai 1816 Peter Motzfeldt
okt. 1818 Mathias Otto Sommerhielm
mai 1819 Jonas Collett
okt. 1819 Peter Motzfeldt
15. juni 1922 Nicolai Johan Lohmann Krog
16. sept. 1825 Jørgen Herman Vogt
sept. 1826 Nicolai Johan Lohmann Krog
des. 1828 Thomas Fasting
jan. 1830 Nicolai Johan Lohmann Krog
aug. 1832 Thomas Fasting
juli 1833 Nicolai Johan Lohmann Krog
mai 1835 Valentin Sibbern
mai 1836 Nicolai Johan Lohmann Krog
28. okt. 1837 Palle Rømer Fleischer
mai 1839 Oluf Schouboe
aug. 1839 Valentin Sibbern
juni 1840 Palle Rømer Fleischer
sept. 1842 Oluf Schouboe
sept. 1843 Palle Rømer Fleischer
okt. 1846 Valentin Sibbern
okt. 1847 Palle Rømer Fleischer
16. nov. 1848 Thomas Edvard von Westen Sylow
sept. 1851 Hans Petersen
okt. 1852 Thomas Edvard von Westen Sylow
sept. 1853 Jørgen Herman Vogt
3. des. 1853 Hans Glad Bloch
sept. 1856 Hans Petersen
okt. 1857 Hans Glad Bloch
28. sept. 1860 Harald N. S. Wergeland
sept. 1862 August Christian Manthey
okt. 1863 Harald N. S. Wergeland
aug. 1866 August Christian Manthey
aug. 1867 Harald N. S. Wergeland
3. april 1868 Nils Christian Irgens
feb. 1872 August Christian Manthey
1. juli 1872 Lorentz Henrik Müller Segelcke
aug. 1874 Christian Selmer
juli 1875 Lorentz Henrik Müller Segelcke
19. okt. 1877 Adolph Fredrik Munthe
okt. 1879 Christian Selmer
sept. 1880 Adolph Fredrik Munthe
3. april 1884 Lars Christian Dahll
26. juni 1884 Ludvig Daae
30. mai 1885–3. aug. 1885 Johan Sverdrup

se videre under Forsvarsdepartementet.

opprettet 1. april 2016. Det het i 2010-2016 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, i 2006-2009 Barne- og likestillingsdepartementet, 1991–2005 Barne- og familiedepartementet.

Dato Minister
3. nov. 1990 Matz Sandman
15. nov. 1991 Grete Anni Berget
25. okt. 1996 Sylvia Brustad
17. okt. 1997 Valgerd Svarstad Haugland
17. mars 2000 Karita Bekkemellem Orheim
19. okt. 2001 Laila Dåvøy
17. okt. 2005 Karita Bekkemellem
18. okt. 2007 Manuela Ramin-Osmundsen
29. feb. 2008 Anniken Huitfeldt
20. okt. 2009 Audun Bjørlo Lysbakken
5.mars 2012 Kristin Halvorsen (midlertidig)
23. mars 2012 Inga Marte Thorkildsen
16. okt. 2013 Solveig Horne (fra 16. des. 2015 uten ansvar for integreringssaker)
17. jan. 2018 Linda Cathrine Hofstad Helleland

opprettet i november 1956, nedlagt 8. mai 1972, funksjonene overført til Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Dato Minister
21. des. 1956 Aase Bjerkholt1
28. aug. 1963 Karen Grønn Hagen
25. sept. 1963 Aase Bjerkholt
12. okt. 1965 Elsa Skjerven
17. mars 1971–8. mai 1972 Inger Louise Valle

Se videre under Forbruker- og administrasjonsdepartementet. 1Bjerkholt var konsultativ statsråd for familiesaker fra 1. august 1955

se under Utenriksdepartementet.

opprettet 17. november 1818. Fra 1814 ble det kalt 1. departement, i 1814–1818 kalt 5. departement og i 1818–1999 kalt Finans- og tolldepartementet.

Dato Minister
30. nov. 1814 Herman Wedel Jarlsberg
aug. 1816 Christian Krohg
okt. 1816 Herman Wedel Jarlsberg
okt. 1818 Jonas Collett
nov. 1818 Herman Wedel Jarlsberg
1. jan. 1822 Jonas Collett
11. okt. 1836 Jørgen Herman Vogt
mai 1846 Olaus Michael Schmidt
juni 1847 Jørgen Herman Vogt
19. aug. 1849 Valentin Sibbern
30. april 1850 Christian Zetlitz Bretteville
3. juli 1852 Niels Andreas Thrap (kst. )
29. sept. 1852 Jørgen Herman Vogt
8. juli 1853 Hans Riddervold
sept. 1853 Christian Zetlitz Bretteville
mai 1854 Jørgen Herman Vogt
juni 1855 Hans Petersen
sept. 1855 Otto Vincent Lange
juli 1856 Erik Røring Møinichen
juli 1857 Otto Vincent Lange
sept. 1858 Erik Røring Møinichen
okt. 1859 Otto Vincent Lange
sept. 1861 Erik Røring Møinichen
okt. 1862 Otto Vincent Lange
22. juni 1863 Henrik Laurentius Helliesen
nov. 1865 Erik Røring Møinichen
okt. 1866 Henrik Laurentius Helliesen
sept. 1869 Erik Røring Møinichen
26. nov. 1869 August Christian Manthey
okt. 1870 Henrik Laurentius Helliesen
juli 1872 August Christian Manthey
juli 1873 Henrik Laurentius Helliesen
okt. 1875 Jens Holmboe
okt. 1876 Henrik Laurentius Helliesen
aug. 1879 Christian Selmer
okt. 1879 Jens Holmboe
sept. 1880 Henrik Laurentius Helliesen
3. april 1884 Herman Johan Foss Reimers
26. juni 1884 Baard Madsen Haugland
18. juli 1888 Olaj Johan Olsen
6. juni 1889 Edvard Hagerup Bull (kst. )
8. juli 1889 Olaj Johan Olsen
13. juli 1889 Evald Rygh
6. mars 1891 Johannes Steen
2. mai 1893 Ole Andreas Furu
14. okt. 1895 Birger Kildal
17. feb. 1898 Elias Sunde
6. nov. 1900 Søren Tobias Årstad
21. april 1902 Elias Sunde
9. juni 1903 Gunnar Knudsen
22. okt. 1903 Birger Kildal
29. aug. 1904 Christian Michelsen
11. mars 1905 Gunnar Knudsen
27. nov. 1905 Edvard Hagerup Bull
7. nov. 1906 Abraham Berge
23. okt. 1907 Magnus Halvorsen
19. mars 1908 Gunnar Knudsen
2. feb. 1910 Abraham Berge
20. feb. 1912 Fredrik Ludvig Konow
31. jan. 1913 Anton Omholt
26. april 1915 Otto Albert Blehr
17. juli 1915 Anton Omholt
21. juni 1920 Edvard Hagerup Bull
22. juni 1921 Otto Albert Blehr
6. mars 1923 Abraham Berge
25. juli 1924 Arnold Holmboe
5. mars 1926 Fredrik Ludvig Konow
28. jan. 1928 Christopher Hornsrud
15. feb. 1928 Per Berg Lund
12. mai 1931 Peder Kolstad
25. feb. 1932 Jon Sundby
3. mars 1933 Per Berg Lund
3. nov. 1934 Gunnar Jahn
20. mars 1935 Adolf Indrebø
13. nov. 1936 Kornelius Bergsvik
30. juni 1939 Oscar Fredrik Torp
28. nov. 1941 Paul Ernst Wilhelm Hartmann
25. juni 1945 Gunnar Jahn
5. nov. 1945 Erik Brofoss
1. nov. 1947 Olav Meisdalshagen
19. nov. 1951 Trygve Bratteli
21. jan. 1955 Mons Lid
14. des. 1956 Trygve Bratteli
22. april 1960 Petter Jakob Bjerve
4. feb. 1963 Andreas Zeier Cappelen
28. aug. 1963 Dagfinn Vårvik
25. sept. 1963 Andreas Zeier Cappelen
12. okt. 1965 Ole Myrvoll
17. mars 1971 Ragnar Christiansen
18. okt. 1972 Jon Ola Norbom
16. okt. 1973 Per Kleppe
8. okt. 1979 Ulf Sand
14. okt. 1981 Rolf Presthus
25. april 1986 Arne Skauge
9. mai 1986 Gunnar Berge
16. okt. 1989 Arne Skauge
3. nov. 1990 Sigbjørn Johnsen
25. okt. 1996 Jens Stoltenberg
17. okt. 1997 Gudmund Restad
17. mars 2000 Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
19. okt. 2001 Per-Kristian Foss
17. okt. 2005 Kristin Halvorsen
20. okt. 2009 Sigbjørn Johnsen
16. okt. 2013 Siv Jensen

opprettet i 1946 som Fiskeridepartementet, nåværende navn fra 2004.

Dato Minister
1. juli 1946 Reidar Carlsen1
19. nov. 1951 Peder Holt
21. jan. 1955 Nils Lysø
28. aug. 1963 Onar Onarheim
25. sept. 1963 Magnus Andersen
12. okt. 1965 Oddmund Myklebust
8. nov. 1968 Einar Moxnes
17. mars 1971 Knut Hoem
21. jan. 1972 Magnus Andersen
18. okt. 1972 Trygve Olsen
16. okt. 1973 Eivind Bolle
14. okt. 1981 Thor Listau
4. okt. 1985 Eivind Reiten
9. mai 1986 Bjarne Mørk Eidem
16. okt. 1989 Svein Munkejord
3. nov. 1990 Oddrunn Pettersen
4. sept. 1992 Jan Henry T. Olsen
25. okt. 1996 Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
17. okt. 1997 Peter Angelsen
21. jan. 2000 Lars Peder Brekk
17. mars 2000 Otto Gregussen
19. okt. 2001 Svein Ludvigsen
17. okt. 2005 Helga Pedersen
20. okt. 2009 Lisbeth Berg-Hansen
16. okt. 2013 Elisabeth Aspaker2
16. des. 2015 Per Sandberg2
13. aug. 2018 Harald Tom Nesvik2

1Carlsen var konsultativ statsråd for fiskerisaker fra 5. nov. 1945

2fra 2014 er fiskeriminsteren statsråd i Næringsdepartementet

opprettet 8. mai 1972; omorganisert til Familie- og Forbrukerdepartementet 1. januar 1990; nedlagt 1. januar 1991 og funksjonene overført til det nyopprettede Barne- og Familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).

Dato Minister
8. mai 1972 Inger Louise Valle
18. okt. 1972 Eva Kolstad
16. okt. 1973 Odd Sagør
15. jan. 1976 Annemarie Lorentzen
11. jan. 1978 Kirsten Myklevoll
8. okt. 1979 Sissel Rønbeck
14. okt. 1981 Astrid Gjertsen
18. april 1986 Astrid Nøklebye Heiberg
9. mai 1986 Anne-Lise Bakken
13. juni 1988 Einfrid Halvorsen
28. april 1989 Oddrunn Pettersen
Dato Minister
16. okt. 1989–3. nov. 1990 Solveig Sollie

Se videre under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

opprettet 1. januar 2010. I 2006-2009 het det Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Det overtok funksjonene til det tidligere Moderniseringsdepartementet, opprinnelig Arbeids- og administrasjonsdepartementet, opprettet 1. januar 1990.

Dato Minister
2. nov. 1989 Kristin Clemet
3. nov. 1990 Tove Strand Gerhardsen
Dato Minister
>4. sept. 1992 Oddny Aleksandersen
7. okt. 1993 Nils Totland
Dato Minister
25. okt. 1996 Terje Rød-Larsen
29. nov. 1996 Bendik Rugaas
Dato Minister
17. okt. 1997 Eldbjørg Løwer
15. mars 1999 Laila Dåvøy
17. mars 2000 Jørgen Kosmo
5. sept. 2001 Sylvia Brustad
19. okt. 2001 Victor Norman
Dato Minister
8. mars 2004 Morten Andreas Meyer
Dato Minister
17. okt. 2005 Heidi Grande Røys
Dato Minister
20. okt. 2009 Rigmor Aasrud

Departementet nedlagt i 2013, se videre under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

opprettet 3. august 1885 ved sammenslåing av Armédepartementet og Marinedepartementet.

Dato Minister
3. aug. 1885 Johan Sverdrup
13. juli 1889 Edvard Hans Hoff
6. mars 1891 Peter Theodor Holst
2. mai 1893 Wilhelm Engel Bredal Olssøn
juli 1894 Johannes Winding Harbitz
27. april 1895 Wilhelm Engel Bredal Olssøn
17. feb. 1898 Peter Theodor Holst
6. nov. 1900 Georg Stang
9. juni 1903 Thomas Thomassen Heftye
22. okt. 1903 Oscar StrugstadChristian Michelsen
11. mars 1905 Wilhelm Engel Bredal Olssøn
25. mai 1907 Christian Michelsen (fung. )
23. okt. 1907 Karl Friederich Griffin Dawes
19. mars 1908 Thomas Thomassen Heftye
11. april 1908 Haakon Ditlev Lowzow
20. aug. 1909 August Geelmuyden Spørck
2. feb. 1910 Karl Sigwald Johannes Bull
20. feb. 1912 Jens Kr. Bratlie
30. jan. 1913 Hans Vilhelm Dopp Mandall Keilhau
10. aug. 1914 Christian Theodor Holtfodt
26. feb. 1919 Rudolf Peersen
12. juni 1919 Ivar Aavatsmark
21. juni 1920 Karl Wilhelm Wefring
22. juni 1921 Ivar Aavatsmark
6. mars 1923 Karl Wilhelm Wefring
25. juli 1924 Rolf Jacobsen
5. mars 1926 Karl Wilhelm Wefring
26. juli 1926 Ingolf Elster Christensen
28. jan. 1928 Fredrik Monsen
15. feb. 1928 Torgeir Anderssen-Rysst
12. mai 1931 Vidkun Quisling
3. mars 1933 Jens Isak de Lange Kobro
20. mars 1935 Fredrik Monsen
20. des. 1935 Oscar Fredrik Torp
15. aug. 1936 Fredrik Monsen
22. des. 1939 Birger Ljungberg
28. nov. 1941 Oscar Fredrik Torp
5. nov. 1945 Jens Chr. Hauge
5. jan. 1952 Nils Langhelle
28. mai 1954 Kai Birger Knudsen
21. jan. 1955 Nils Handal
18. feb. 1961 Gudmund Harlem
28. aug. 1963 Håkon Kyllingmark
25. sept. 1963 Gudmund Harlem
12. okt. 1965 Otto Grieg Tidemand
5. juni 1970 Gunnar Hellesen
17. mars 1971 Alv Jakob Fostervoll
18. okt. 1972 Johan Kleppe
16. okt. 1973 Alv Jakob Fostervoll
15. jan. 1976 Rolf Hansen
8. okt. 1979 Thorvald Stoltenberg
14. okt. 1981 Anders C. Sjaastad
25. april 1986 Rolf Presthus
9. mai 1986 Johan Jørgen Holst
16. okt. 1989 Per Ditlev-Simonsen
3. nov. 1990 Johan Jørgen Holst
2. april 1993 Jørgen Kosmo
17. okt. 1997 Dag Jostein Fjærvoll
15. mars 1999 Eldbjørg Løwer
17. mars 2000 Bjørn Tore Godal
19. okt. 2001 Kristin Krohn Devold
17. okt. 2005 Anne-Grete Strøm-Erichsen
20. okt. 2009 Grete Faremo
11. nov. 2011 Espen Barth Eide
21. sept. 2012 Anne-Grete Strøm-Erichsen
16. okt. 2013 Ine Marie Eriksen Søreide
20. okt. 2017 Frank Bakke-Jensen

opprettet 22. september 1939; nedlagt 1. juli 1950 og funksjonene overført til Landbruks-, Handels- og Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Dato Minister
22. sept. 1939 Trygve Lie
nov. 1940 Arne Sunde
1. okt. 1942 Anders R. Frihagen
25. juni 1945 Egil Offenberg
5. nov. 1945 Oscar Torp
10. jan. 1948–1. juli 1950 Nils Hønsvald

(Departementet for handel og skipsfart), opprettet 5. desember 1947 (statsråder i det tidligere Handelsdepartementet (opprettet 1916) er ført opp i tabellen under Industridepartementet). Handelsdepartementet ble nedlagt 1. januar 1988, men statsråden fortsatte som handelsminister i Utenriksdepartementet til og med 1996.

Dato Minister
5. des. 1947 Erik Brofoss
28. mai 1954 Nils Langhelle
21. jan. 1955 Arne Skaug
13. jan. 1962 Oscar Chr. Gundersen
28. aug. 1963 Kåre Willoch
25. sept. 1963 Erik Himle
20. jan. 1964 Trygve Lie
12. okt. 1965 Kåre Willoch
5. juni 1970 Otto Grieg Tidemand
17. mars 1971 Per Kleppe
18. okt. 1972 Hallvard Eika
16. okt. 1973 Jens Evensen
27. sept. 1974 Einar Magnussen (kst. )
15. jan. 1976 Hallvard Bakke
8. okt. 1979 Reiulf Steen
4. feb. 1981 Kari Gjesteby
14. okt. 1981 Arne Skauge
8. juni 1983 Asbjørn Haugstvedt
9. mai 1986 Kurt Mosbakk
fra 1. januar 1988 Handelsminister i Utenriksdepartementet
13. juni 1988 Jan Balstad
16. okt. 1989 Kaci Kullmann Five
3. nov. 1990 Eldrid Nordbø
15. nov. 1991 Bjørn Tore Godal
24. jan. 1994 Grete Knudsen

For tiden etter 1996, se nedenfor under Nærings- og handelsdepartementet

opprettet i 2005. I 1992 var statsråden helseminister i Sosialdepartementet, i 1993–2001 i Sosial- og helsedepartementet og i 2002–2004 i Helsedepartementet.

Dato Minister
4. sept. 1992 Werner Christie
22. des. 1995 Gudmund Hernes
17. okt. 1997 Dagfinn Høybråten
17. mars 2000 Tore Tønne
19. okt. 2001 Dagfinn Høybråten
18. juni 2004 Ansgar Gabrielsen
17. okt. 2005 Sylvia Kristin Brustad
20. juni 2008 Bjarne Håkon Hanssen
20. okt. 2009 Anne-Grete Strøm-Erichsen
21. sept. 2012 Jonas Gahr Støre
16. okt. 2013 Bent Høie
17. jan. 2018 Åse Michaelsen (eldre- og folkehelseminister)

opprettet 30. november 1814 som 4. departement, etterfulgte 2. departement.

Dato Minister
30. nov. 1814 Jonas Collett
april 1816 Herman Wedel Jarlsberg
aug. 1816 Christian Krohg
okt. 1816 Herman Wedel Jarlsberg
mai 1817 Jonas Collett

1. jan. 1819 ble Indredepartementet slått sammen med Finansdepartementet, utskilt igjen i 1846 som Departementet for det Indre (statsråder 1819–1846, se ovenfor under Finansdepartementet)

Dato Minister
1. jan. 1846 Frederik Stang
juli 1848 Hans Petersen
juli 1849 Frederik Stang
22. mars 1854 Christian Zetlitz Bretteville
aug. 1858 August Christian Manthey
juli 1859 Christian Zetlitz Bretteville
aug. 1861 August Christian Manthey
sept. 1862 Christian Zetlitz Bretteville
aug. 1865 August Christian Manthey
aug. 1866 Christian Zetlitz Bretteville
sept. 1868 Erik Røring Møinichen
sept. 1869 Christian Zetlitz Bretteville
13. mai 1871 Nils Vogt
okt. 1872 John Collett Falsen
okt. 1873 Nils Vogt
juli 1875 Christian Selmer
aug. 1876 Nils Vogt
aug. 1878 Christian Selmer
aug. 1879 Nils Vogt
sept. 1882 Christian Jensen
sept. 1883 Nils Vogt
3. april 1884 Thomas Cathinco Bang
26. juni 1884 Sofus A. B. Arctander
11. aug. 1885 Jacob Stang
aug. 1886 Sofus A. B. Arctander
17. feb. 1888 Jakob L. R. Sverdrup
24. feb. 1888 Aimar August Sørenssen
5. mars 1888 Walter Scott Dahl
aug. 1888 Peter Olrog Schjøtt
28. aug. 1888 Oscar Jacobsen
sept. 1888 Lars K. Liestøl
29. des. 1888 Georg Thilesen
13. juli 1889 Johan Thorne
15. juli 1889 Ole Andreas Furu
6. mars 1891 Wollert Konow (H)
2. mai 1893 Johan Thorne
3. april 1894 Peter Birch-Reichenwald
14. okt. 1895 Thomas von Westen Engelhart
aug. 1897 Olaj Johan Olsen
17. feb. 1898 Georg Thilesen
27. apr 1899 Anton Qvam
24. mars 1900 Johannes Steen
21. april 1902 Otto Albert Blehr

Fra 1. jan. 1903 ble navnet endret til Departementet for utenrikske Saker, Handel, Sjøfart og Industri, vanligvis kalt Handelsdepartementet

Dato Minister
22. okt. 1903 Jakob Schøning
okt. 1904 Benjamin Vogt
11. mars 1905 Sofus A. B. Arctander
19. mars 1908 Lars Kristian Abrahamsen
2. feb. 1910 Sofus A. B. Arctander
11. juni 1910 Bernhard C. Brænne
20. feb. 1912 Ambortius Olsen Lindvig
31. jan. 1913 Johan Castberg

3. juni 1913 ble navnet endret til Departementet for sosiale saker, handel, industri og fiskeri, se videre under Sosialdepartementet.

(Departementet for industri og håndverk), opprettet 5. des. 1947, en fortsettelse av det tidligere Handelsdepartementet, opprettet 28. juni 1916. Nedlagt 1. januar 1988, funksjonene overført til det nyopprettede Næringsdepartementet; fra 1997 Nærings- og handelsdepartementet.

Dato Minister
26. juni 1916 Kristian Friis Petersen
26. feb. 1919 Birger Stuevold-Hansen
21. juni 1920 Gerdt Bruun
22. juni 1921 Johan Ludwig Mowinckel
31. okt. 1922 Lars Oftedal
6. mars 1923 Johan Henrik Rye Holmboe
25. juli 1924 Lars Olai Meling
5. mars 1926 Charles Robertson
28. jan. 1928 Anton Alvestad
15. feb. 1928 Lars Oftedal
12. mai 1931 Per Larssen
14. mars 1932 Ivar L. Kirkeby-Garstad
3. mars 1933 Lars Olai Meling
20. mars 1935 Alfred Madsen
30. juni 1939 Trygve Lie
2. okt. 1939 Anders R. Frihagen
1. okt. 1942 Olav Hindahl
12. mars 1945 Sven Nielsen
25. juni 1945 Lars Evensen
28. okt. 1953 Nils Handal
21. jan. 1955 Gustav Sjaastad
3. april 1959 Kjell Holler
3. juli 1963 Trygve Lie
28. aug. 1963 Kaare Meland
25. sept. 1963 Trygve Lie
20. jan. 1964 Karl Trasti
12. okt. 1965 Sverre Walter Rostoft
17. mars 1971 Finn Lied
18. okt. 1972 Ola Skjåk Bræk
16. okt. 1973 Ingvald Ulveseth
15. jan. 1976 Bjartmar Gjerde
11. jan. 1978 Olav Haukvik
8. okt. 1979 Lars Skytøen
4. feb. 1981 Finn Kristensen
14. okt. 1981 Jens Halvard Bratz
16. sept. 1983 Jan P. Syse
4. okt. 1985 Petter Thomassen
9. mai 1986 Finn Kristensen

Nedlagt 1. jan. 1988, se videre under Næringsdepartementet.

(Departementet for den industrielle forsyning), opprettet 28. april 1917, nedlagt 1. mai 1920)

Dato Minister
28. april 1917 Torolf Prytz
12. juli 1918–1. mai 1920 Haakon Hauan

opprettet 17. november 1818 ved sammenslutning av 2. departement (justisvesenet) og 3. departement (politivesenet), begge opprettet 30. november 1814. I tabellen er sjefene for 2. departement tatt med.

Dato Minister
30. nov. 1814 Mathias Otto Sommerhielm
juni 1815 Christian Adolph Diriks
sept. 1816 Mathias Otto Sommerhielm
mai 1817 Christian Adolph Diriks
okt. 1817 Christian Krohg
mars 1818 Christian Adolph Diriks
16. sept. 1825 Poul Christian Holst
aug. 1826 Jørgen Herman Vogt
aug. 1827 Poul Christian Holst
sept. 1832 Valentin Sibbern
aug. 1833 Poul Christian Holst
juni 1836 Valentin Sibbern
juni 1837 Andreas Arntzen
aug. 1837 Poul Christian Holst
22. jan. 1838 Olaus Michael Schmidt
juni 1838 Valentin Sibbern
aug. 1839 Olaus Michael Schmidt
juli 1842 Valentin Sibbern
sept. 1843 Olaus Michael Schmidt
april 1845 Hans Petersen
jan. 1846 Valentin Sibbern
april 1846 Hans Petersen
juli 1847 Olaus Michael Schmidt
19. april 1848 Søren A. W. Sørenssen
sept. 1850 Hans Petersen
sept. 1851 Søren A. W. Sørenssen
18. juni 1853 Hans Petersen
sept. 1853 Jørgen Herman Vogt
juni 1854 Hans Petersen
sept. 1855 Jørgen Herman Vogt
sept. 1856 August Christian Manthey
juli 1857 Erik Røring Møinichen
sept. 1858 Hans Petersen
juli 1859 August Christian Manthey
aug. 1860 Christian Birch-Reichenwald
17. des. 1861 Hans G. C. Meldahl
okt. 1863 August Christian Manthey
okt. 1864 Hans G. C. Meldahl
okt 1866 Erik Røring Møinichen
okt. 1867 Hans G. C. Meldahl
juli 1869 August Christian Manthey
26. nov. 1869 John Collett Falsen
juli 1870 Hans G. C. Meldahl
okt. 1871 John Collett Falsen
okt. 1872 Hans G. C. Meldahl
8. jan. 1874 Jens Holmboe
okt. 1874 John Collett Falsen
aug. 1877 Christian Selmer
aug. 1878 John Collett Falsen
8. sept. 1879 Nils Vogt
13. okt. 1879 Ole A. Bachke
sept. 1880 Jens Holmboe
nov. 1880 Christian Jensen
sept. 1881 Ole A. Bachke
6. feb. 1882 Christian Homann Schweigaard
sept. 1882 Jens Holmboe
sept. 1883 Christian Jensen
3. april 1884 Ludvig M. B. Aubert
26. juni 1884 Aimar August Sørenssen
sept. 1887 Birger Kildal
nov. 1887 Jacob Stang
19. juli 1888 Walter Scott Dahl
13. juli 1889 Ferdinand Roll
15. juli 1890 Ulrik Fr. Chr. Arneberg
6. mars 1891 Anton Qvam
2. mai 1893 Francis Hagerup
juli 1894 Ernst Motzfeldt
14. okt. 1895 Francis Hagerup
17. feb. 1898 Einar Løchen
1. mars 1898 Anton Qvam
april 1899 Einar Løchen
6. nov. 1900 Anton Qvam
21. april 1902 Søren T. Årstad
22. okt. 1903 Francis Hagerup
11. mars 1905 Christian Michelsen
7. juni 1905 Edvard Hagerup Bull – jurist og politiker
27. nov. 1905 Harald Bothner
23. okt. 1907 Johan O. Bredal
19. mars 1908 Johan Castberg
2. feb. 1910 Herman Scheel
20. feb. 1912 Fredrik Stang
31. jan. 1913 Lars K. Abrahamsen
28. juli 1916 Andreas T. Urbye
20. apr 1917 Otto Albert Blehr
21. juni 1920 Otto Bahr Halvorsen
22. juni 1921 Olaf Amundsen
4. aug. 1922 Arnold Holmboe
6. mars 1923 Otto Bahr Halvorsen
30. mai 1923 Christian L. Rolfsen
25. juli 1924 Paal Berg
5. mars 1926 Ingolf E. Christensen
26. juli 1926 Knud I. Øyen
28. jan. 1928 Cornelius Holmboe
15. feb. 1928 Håkon Evjenth
21. nov. 1930 Arne Sunde
12. mai 1931 Asbjørn Lindboe
3. mars 1933 Arne Sunde
20. mars 1935 Trygve Lie
30. juni 1939 Terje Wold
25. juni 1945 Johan Cappelen
5. nov. 1945 Oscar Chr. Gundersen
17. okt. 1952 Kai Birger Knudsen
28. mai 1954 Gustav Adolf Sjaastad
21. jan. 1955 Jens Christian Hauge
1. nov. 1955 Jens Haugland
28. aug. 1963 Petter Mørch Koren
25. sept. 1963 Oscar Chr. Gundersen
12. okt. 1965 Elisabeth Schweigaard Selmer
3. okt. 1970 Egil Endresen
17. mars 1971 Oddvar Berrefjord
18. okt. 1972 Petter Mørch Koren
16. okt. 1973 Inger Louise Valle
8. okt. 1979 Andreas Zeier Cappelen
3. okt. 1980 Oddvar Berrefjord
4. feb. 1981 Bjørn Skau
14. okt. 1981 Mona Røkke
4. okt. 1985 Wenche Frogn Sellæg
9. mai 1986 Helen Bøsterud
16. okt. 1989 Else Bugge Fougner
3. nov. 1990 Kari Gjesteby
4. sept. 1992 Grete Faremo
25. okt. 1996 Anne Holt
4. feb. 1997 Gerd-Liv Valla
17. okt. 1997 Aud Inger Aure
15. mars 1999 Odd Einar Dørum
17. mars 2000 Hanne Harlem
19. okt. 2001 Odd Einar Dørum
17. okt. 2005 Knut Storberget

Fra 2012 ble Justisdepartementet omdøpt til Justis- og beredskapsdepartementet.

Dato Minister
11. nov. 2011 Grete Faremo
16. okt. 2013 Anders Anundsen (fra 16.12.2015 ikke innvandringssaker)
20. des. 2016 Per-Willy Amundsen
16.12.2015 Sylvi Listhaug (innvandringssaker)
17. jan. 2018 Sylvi Listhaug (justis-, beredskaps- og innvandringsminister)
4. april 2018 Tor Mikkel Wara

opprettet 17. november 1818. Det etterfulgte 1. departement, opprettet 30. november 1814; nedlagt 1. januar 1990. Funksjonene er nå ivaretatt av Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Dato Minister
30. nov. 1814 Niels Treschow
28. sept. 1816 Christian Krohg
nov. 1817 Niels Treschow
okt. 1819 Jonas Collett
sept. 1820 Niels Treschow
9. juli 1822 Poul Christian Holst
april 1823 Niels Treschow
28. juni 1825 Poul Christian Holst
16. sept. 1825 Christian Adolph Diriks
10. nov. 1836 Oluf Schouboe
16. nov. 1836 Andreas Arntzen
juni 1837 Poul Christian Holst
sept. 1839 Oluf Schouboe
10. nov. 1840 Poul Christian Holst
sept. 1843 Oluf Schouboe
sept. 1844 Poul Christian Holst
19. april 1848 Hans Riddervold
sept. 1849 Jørgen Herman Vogt
juni 1850 Søren A. W. Sørenssen
aug. 1850 Jørgen Herman Vogt
sept. 1850 Hans Riddervold
sept. 1854 Jørgen Herman Vogt
7. okt. 1854 Otto Vincent Lange
sept. 1855 Hans Riddervold
1. juli 1872 Carl P. P. Essendrop
28. nov. 1874 Rasmus Tønder Nissen
okt. 1876 Jens Holmboe
okt. 1877 Rasmus Tønder Nissen
nov. 1880 Jens Holmboe
okt. 1881 Rasmus Tønder Nissen
30. jan. 1882 Nils Christian Egede Hertzberg
mars 1884 Henrik L. Helliesen
4. mars 1884 Nils Christian Egede Hertzberg
26. juni 1884 Elias Blix
aug. 1885 Jakob Liv Rosted Sverdrup
aug. 1886 Elias Blix
24. feb. 1888 Jakob Liv Rosted Sverdrup
13. juli 1889 Jacob Aall Bonnevie
6. mars 1891 Vilhelm A. Wexelsen
juli 1892 Carl Christian Berner
2. mai 1893 Anton Chr. Bang
27. april 1895 Emil Stang
14. okt. 1895 Jakob Liv Rosted Sverdrup
17. feb. 1898 Vilhelm A. Wexelsen
22. okt. 1903 Hans Nielsen Hauge
11. mars 1905 Christoffer Knudsen
27. jan. 1906 Otto Jensen
23. okt. 1907 Abraham Berge
19. mars 1908 Karl Seip
18. sept. 1909 Knut Johannes Hougen
2. feb. 1910 Just Knud Qvigstad
20. feb. 1912 Edvard A. Liljedahl
31. jan. 1913 Aasulv Olsen Bryggesaa
26. okt. 1915 Jørgen Løvland
21. juni 1920 Nils R. Jensen
22. juni 1922 Martin Olsen Nalum
6. mars 1923 Ivar B. Sælen
12. des. 1923 Karl Sanne
25. juli 1924 Ivar P. Tveiten
5. mars 1926 Wilhelm Christian Magelssen
28. jan. 1928 Olav M. Steinnes
15. feb. 1928 Sigvald Hasund
12. mai 1931 Nils Trædal
3. mars 1933 Knut Liestøl
20. mars 1935 Nils Hjelmtveit
25. juni 1945 Kaare Fostervoll
28. juni 1948 Lars Magnus Moen
28. okt. 1953 Birger Bergersen
22. april 1960 Helge Sivertsen
28. aug. 1963 Olaf Kortner
25. sept. 1963 Helge Sivertsen
12. okt. 1965 Kjell Bondevik
17. mars 1971 Bjartmar Gjerde
18. okt. 1972 Anton Skulberg
16. okt. 1973 Bjartmar Gjerde
15. jan. 1976 Kjølv Egeland
8. okt. 1979 Einar Førde
14. okt. 1981 Tore Austad
8. juni 1983 Kjell Magne Bondevik
9. mai 1986 Kirsti Kolle Grøndahl
13. juni 1988 Mary Synnøve Kvidal

opprettet 1. januar 1990 som Utdannings- og forskningsdepartementet. Kirkesakene ble tillagt departementet 1. januar 1991.

Dato Minister
16. okt. 1989 Einar Steensnæs
3. nov. 1990 Gudmund Hernes
22. des. 1995 Reidar Sandal
17. okt. 1997 Jon Lilletun
17. mars 2000 Trond Giske
19. okt. 2001 Kristin Clemet (utdanningssaker)
19. okt. 2001–31. des. 2001 Valgerd Svarstad Haugland (kirkesaker)

Se videre under Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet.

opprettet 29. oktober 1948 som Kommunal- og arbeidsdepartementet; 1990–1992 Kommunaldepartementet; Nåværende navn fra 1. januar 1998 er Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Dato Minister
20. des. 1948 Ulrik Olsen
1. sept. 1958 Andreas Z. Cappelen
4. feb. 1963 Oskar Skogly
28. aug. 1963 Bjarne Lyngstad
25. sept. 1963 Jens Haugland
12. okt. 1965 Helge Seip
29. aug. 1970 Helge Rognlien
17. mars 1971 Odvar Nordli
18. okt. 1972 Johan Skipnes
16. okt. 1973 Leif Aune
11. jan. 1978 Arne Nilsen
8. okt. 1979 Inger Louise Valle
3. okt. 1980 Harriet Andreassen
14. okt. 1981 Arne Rettedal
9. mai 1986 Leif Haraldseth
18. feb. 1987 William Engseth
13. juni 1988 Kjell Borgen
Dato Minister
16. okt. 1989 Johan J. Jakobsen
3. nov. 1990 Kjell Borgen
Dato Minister
4. sept. 1992 Gunnar Berge
25. okt. 1996 Kjell Opseth
Dato Minister
17. okt. 1997 Ragnhild Queseth Haarstad
16. mars 1999 Odd Roger Enoksen
17. mars 2000 Sylvia Brustad
19. okt. 2001 Erna Solberg
17. okt. 2005 Åslaug Marie Haga
21. sept. 2007 Magnhild Meltveit Kleppa
20. okt. 2009 Liv Signe Navarsete

Fra 2014 er navnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Dato Minister
16. okt. 2013 Jan Tore Sanner
17. jan. 2018 Monica Mæland

opprettet 1. januar 2010, 2002-09 Kultur- og kirkedepartementet, opprettet 1. januar 1982 som Kultur- og Vitenskapsdepartementet. Omorganisert 1. januar 1990 til Kirke- og Kulturdepartementet; 1. januar 1991 Kulturdepartementet, fra 1. januar 2002 Kultur- og kirkedepartementet.

Dato Minister
14. okt. 1981 Lars Roar Langslet
9. mai 1986 Hallvard Bakke
Dato Minister
16. okt. 1989 Eleonore Bjartveit
Dato Minister
3. nov. 1990 Åse Kleveland
25. okt. 1996 Turid Birkeland
17. okt. 1997 Anne Enger Lahnstein
8. okt. 1999 Åslaug Marie Haga
17. mars 2000 Ellen Horn
Dato Minister
19. okt. 2001 Valgerd Svarstad Haugland
17. okt. 2005 Trond Giske
Dato Minister
20. okt. 2009 Anniken Huitfeldt
21. sept. 2012 Hadia Tajik
16. okt. 2013 Thorhild Widvey
16. des. 2015 Linda Cathrine Hofstad Helleland
17. jan. 2018 Trine Skei Grande

opprettet 1. januar 2006. I 2002–2006 ble det kalt Utdannings- og forskningsdepartementet.

Dato Minister
19. okt. 2001 Kristin Clemet
17. okt. 2005 Øystein Djupedal
18. okt. 2007 Bård Vegar Solhjell (barnehage- og skolesaker)
18. okt. 2007 Tora Aasland (saker om høyere utdanning og forskning)
20. okt. 2009 Kristin Halvorsen (barnehage- og opplæringssaker)
23. mars 2012 Kristin Halvorsen (hele departementet)
16. okt. 2013 Torbjørn Røe Isaksen
17. jan. 2018 Jan Tore Sanner (kunnskapsminister)
17. jan. 2018 Iselin Nybø (forsknings- og høyere utdanningsminister)

opprettet 17. februar 1900 som Landbruksdepartementet, nåværende navn fra 2004.

Dato Minister
1. april 1900 Anton Qvam
6. nov. 1900 Wollert Konow (H)
9. juni 1903 Gunnar Knudsen
22. okt. 1903 Christian P. Mathiesen
26. sept. 1904 Johan E. Mellbye
11. mars 1905 Aasmund Halvorsen Vinje
7. nov. 1906 Sven Aarrestad
19. mars 1908 Hans K. Foosnæs
1. mars 1910 Bernt Holtsmark
20. feb. 1912 Erik Enge
31. jan. 1913 Gunnar Knudsen
26. april 1919 Håkon M. Five
21. juni 1920 Gunder Anton Jahren
26. juli 1921 Håkon M. Five
6. mars 1923 Anders Venger
25. juli 1925 Håkon M. Five
5. mars 1926 Ole Bærøe
28. jan. 1928 Johan Nygaardsvold
15. feb. 1928 Hans J. Aarstad
12. mai 1931 Jon Sundby
25. feb. 1932 Ivar Kirkeby-Garstad
14. mars 1932 Jens Hundseid
3. mars 1933 Håkon M. Five
20. mars 1935 Hans Ystgaard
25. juni 1945 Einar Frogner
5. nov. 1945 Kristian Fjeld
6. des. 1947 Olav Oksvik (kst. )
6. mars 1948 Kristian Fjeld
19. nov. 1951 Rasmus Nordbø
21. jan. 1955 Olav Meisdalshagen
14. mai 1956 Harald J. Løbak
22. april 1960 Einar Wøhni
28. aug. 1963 Hans Borgen
25. sept. 1963 Leif Granli
12. okt. 1965 Bjarne Lyngstad
21. aug. 1970 Hallvard Eika
17. mars 1971 Thorstein Treholt
18. okt. 1972 Einar Moxnes
16. okt. 1973 Thorstein Treholt
15. jan. 1976 Oskar Øksnes
14. okt. 1981 Johan C. Løken
8. juni 1983 Finn T. Isaksen
4. okt. 1985 Svein Sundsbø
9. mai 1986 Gunhild Øyangen
16. okt. 1989 Anne Vik
3. nov. 1990 Gunhild Øyangen
25. okt. 1996 Dag Terje Andersen
17. okt. 1997 Kåre Gjønnes
17. mars 2000 Bjarne Håkon Hanssen
19. okt. 2001 Lars Sponheim
17. okt. 2005 Terje Riis-Johansen
20. juni 2008 Lars Peder Brekk
18. juni 2012 Trygve Slagsvold Vedum
16.okt. 2013 Sylvi Listhaug
16.des. 2015 Jon Georg Dale
31. aug. 2018 Bård Hoksrud

opprettet 30. juni 1955, nedlagt 8. mai 1972.

Dato Minister
1. aug. 1955 Gunnar Bråthen
9. april 1959 Gunnar Bøe
1. sept. 1962 Karl Trasti
18. aug. 1963 Ole Myrvoll
25. sept. 1963 Karl Trasti
20. jan. 1964 Idar Nordstrand
12. okt. 1965 Dagfinn Vårvik
17. mars 1971–8. mai 1972 Olav Gjærevoll

opprettet 31. mars 1815, nedlagt 3. august 1885 da det ble slått sammen med Armédepartementet til Forsvarsdepartementet.

Dato Minister
1. april 1815 Thomas Fasting
nov. 1817 Jens Schow Fabricius (kst. )
des. 1818 Thomas Fasting
mai 1820 Jonas Collett
sept. 1820 Mathias Otto Sommerhielm
aug. 1821 Thomas Fasting
aug. 1824 Poul Christian Holst
16. sept. 1825 Thomas Fasting
sept. 1826 Hans Hagerup Falbe
okt. 1827 Thomas Fasting
jan. 1830 Nicolai Johan Lohmann Krog
jan. 1831 Thomas Fasting
juli 1833 Nicolai Johan Lohmann Krog
sept. 1834 Thomas Fasting
mai 1836 Nicolai Johan Lohmann Krog
des. 1836 Thomas Fasting
17. okt. 1839 Hans Petersen
juni 1840 Valentin Sibbern
sept. 1841 Hans Petersen
sept. 1843 Valentin Sibbern
sept. 1844 Hans Petersen
22. mars 1845 Herman Foss
16. okt. 1848 Ole Wilhelm Erichsen
14. okt. 1852 Hans Petersen
sept. 1853 Ole Wilhelm Erichsen
31. mars 1856 Henrik Steffens Hagerup
okt. 1857 Hans Petersen
sept. 1858 Henrik Steffens Hagerup
28. mai 1859 Hans Petersen
18. aug. 1860 Ketil Motzfeldt
okt. 1860 Erik Røring Møinichen
sept. 1861 Ketil Motzfeldt
17. des. 1861 Wenzel Wolfgang Haffner
okt. 1863 Erik Røring Møinichen
okt. 1864 Wenzel Wolfgang Haffner
8. mars 1869 Ole Jacob Broch
aug. 1871 John Collett Falsen
feb. 1872 Ole Jacob Broch
17. juni 1872 Jacob Lerche Johansen
juli 1873 August Christian Manthey
aug. 1874 Jacob Lerche Johansen
okt. 1877 Jens Holmboe
okt. 1878 Jacob Lerche Johansen
okt. 1881 Jens Holmboe
okt. 1882 Jacob Lerche Johansen
21. mars 1884 Halfdan Lehmann (kst. )
3. april 1884 Bøicke Johan Rulffs Koren
26. juni 1884–3. aug. 1885 Johan Sverdrup

Se videre under Forsvarsdepartementet

opprettet 8. mai 1972. Fra 2014 heter departementet Klima- og miljødepartementet.

Dato Minister
8. mai 1972 Olav Gjærevoll
18. okt. 1972 Trygve Haugeland
5. mars 1973 Helga Gitmark
16. okt. 1973 Tor Halvorsen
6. sept. 1974 Gro Harlem Brundtland
8. okt. 1979 Rolf Hansen
14. okt. 1981 Wenche Frogn Sellæg
8. juni 1983 Rakel Surlien
9. mai 1986 Sissel Rønbeck
16. okt. 1989 Kristin Hille Valla
3. nov. 1990 Thorbjørn Berntsen
17. okt. 1997 Guro Fjellanger
17. mars 2000 Siri Bjerke
19. okt. 2001 Børge Brende
18. juni 2004 Knut Arild Hareide
17. okt. 2005 Helen Bjørnøy
18. okt. 2007 Erik Solheim
23. mars 2012 Bård Vegar Solhjell
16.okt. 2013 Tine Sundtoft
16.des. 2015 Vidar Helgesen
17. jan. 2018 Ola Elvestuen

opprettet 1. oktober 2004, nedlagt 1. januar 2006, se ovenfor under Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

opprettet 1. januar 1988, slått sammen med Olje- og energidepartementet 1. januar 1993 til Nærings- og energidepartementet, nedlagt 1997. Funksjonene er ivaretatt av det gjenopprettede Olje- og energidepartementet og det nyopprettede Nærings- og handelsdepartementet.

Dato Minister
9. mai 1986 Finn Kristensen1
16. okt. 1989 Petter Thomassen
3. nov. 1990 Ole Knapp
Dato Minister
4. sept. 1992 Finn Kristensen
7. okt. 1993–25. okt. 1996 Jens Stoltenberg

1Industriminster til 1. jan. 1988 Se videre under Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet

opprettet 1. januar 1997.

Dato Minister
24. jan. 1994 Grete Knudsen1
17. okt. 1997 Lars Sponheim
17. mars 2000 Grete Knudsen
19. okt. 2001 Ansgar Gabrielsen
18. juni 2004 Børge Brende
17. okt. 2005 Odd Eriksen
29. sept. 2006 Dag Terje Andersen
20. juni 2008 Sylvia Kristin Brustad
20. okt. 2009 Trond Giske
16. okt. 2013 Monica Mæland
17. jan. 2018 Torbjørn Røe Isaksen

1Handelsminister i Utenriksdepartementet til 1. jan. 1997

opprettet 11. januar 1978; nedlagt 1. januar 1993 og gjenopprettet 1. januar 1997.

Dato Minister
11. jan. 1978 Bjartmar Gjerde
3. okt. 1980 Arvid Johanson
14. okt. 1981 Vidkunn Hveding
8. juni 1983 Kåre Kristiansen
9. mai 1986 Arne Øien
16. okt. 1989 Eivind Reiten
3. nov. 1990 Finn Kristensen
til 4. sept. 1992, se ovenfor under Næringsdepartementet
25. okt. 1996 Grete Faremo
18. des. 1996 Ranveig Frøiland
17. okt. 1997 Marit Arnstad
17. mars 2000 Olav Akselsen
19. okt. 2001 Einar Steensnæs
18. juni 2004 Thorhild Widvey
17. okt. 2005 Odd Roger Enoksen
21. sept. 2007 Åslaug Marie Haga
20. juni 2008 Terje Riis-Johansen
4. mars 2011 Ola Borten Moe
16. okt. 2013 Tord Lien
20. des. 2016 Terje Søviknes
31. aug. 2018 Kjell-Børge Freiberg

se ovenfor under Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

opprettet 2. juli 1916, nedlagt 20. oktober 1922.

Dato Minister
2. juli 1916 Oddmund Jakobsen Vik
nov. 1917 Birger Stuevold-Hansen
26. feb. 1919 Håkon Martin Five
21. juni 1920 Johan H. R. Holmboe
22. juni 1921–30. okt. 1922 Rasmus Olai Mortensen

opprettet 23. juli 1822, nedlagt 1. juli 1918.

Dato Minister
23. juli 1822 Peter Motzfeldt
21. mai 1824 Hans Hagerup Falbe
mai 1825 Peter Motzfeldt
nov. 1828 Hans Hagerup Falbe
nov. 1829 Peter Motzfeldt
juni 1831 Nicolai Johan Lohmann Krog
31. jan. 1832 Valentin Sibbern
aug. 1832 Peter Motzfeldt
sept. 1834 Valentin Sibbern
mai 1835 Peter Motzfeldt
mai 1837 Nicolai Johan Lohmann Krog
mars 1838 Oluf Schouboe
juni 1839 Nicolai Johan Lohmann Krog
sept. 1841 Oluf Schouboe
sept. 1842 Nicolai Johan Lohmann Krog
sept. 1845 Valentin Sibbern
okt. 1846 Nicolai Johan Lohmann Krog
nov. 1848 Valentin Sibbern
sept. 1849 Nicolai Johan Lohmann Krog
okt. 1850 Jørgen Herman Vogt
sept. 1851 Nicolai Johan Lohmann Krog
15. jan. 1855 Erik Røring Møinichen
juni 1855 Christian Zetlitz Bretteville
30. april 1856 August Christian Manthey
sept. 1856 Jørgen Herman Vogt
16. des. 1858 Christian Birch-Reichenwald
juli 1859 Hans Petersen
17. des. 1861 Frederik Stang
juni 1868 Erik Røring Møinichen
okt. 1869 Frederik Stang
6. aug. 1873 Jacob Aall jr.
13. juni 1879 Christian Selmer
13. okt. 1879 Christian Jensen
22. des. 1880 Christian Homann Schweigaard
okt. 1882 Ole Andreas Bachke
3. april 1884 Christian Homann Schweigaard
16. juli 1884 Birger Kildal
juli 1886 Jakob L. R. Sverdrup
5. mars 1888 Lars K. Liestøl
23. feb. 1889 Peter Olrog Schjøtt
13. juli 1889 Emil Stang
6. mars 1891 Hans H. T. Nysom
28. nov. 1891 Thomas von Westen Engelhart
juli 1892 Jacob Otto Lange
2. mai 1893 Emil Stang
7. sept. 1894 Ole Andreas Furu
27. apr 1895 Johannes W. Harbitz
14. okt. 1895 Fredrik Stang Lund
26. nov. 1896 Harald Smedal
27. mars 1897 Olaj Johan Olsen
5. juni 1897 Harald Smedal
17. feb. 1898 Johannes Steen
29. feb. 1900 Anton Qvam
3. nov. 1900 Wollert Konow (H)
9. juni 1903 Otto Albert Blehr
22. okt. 1903 Birger Kildal
25. mars 1904 Christian Michelsen
1. sept. 1904 Benjamin Vogt
7. juni 1905 Harald Bothner
3. nov. 1905 Gunnar Knudsen
27. nov. 1905 Christian Michelsen
28. okt. 1907 Sven Aarrestad
19. mars 1908 Gunnar Knudsen
2. feb. 1910 Wollert Konow (SB)
20. feb. 1912 Jens Bratlie
31. jan. 1913–1. juli 1918 Gunnar Knudsen

opprettet 22. februar 1946.

Dato Minister
22. feb. 1946 Nils Langhelle
5. jan. 1952 Jakob M. Pettersen
22. jan. 1955 Kolbjørn Varmann
22. apr 1960 Trygve Bratteli
28. aug. 1963 Lars Leiro
25. sept. 1963 Trygve Bratteli
20. jan. 1964 Erik Himle
12. okt. 1965 Håkon Kyllingmark
16. mars 1971 Reiulf Steen
17. okt. 1972 John Austrheim
16. okt. 1973 Annemarie Lorentzen
15. jan. 1976 Ragnar Christiansen
11. jan. 1978 Asbjørn Jordahl
8. okt. 1979 Ronald Bye
14. okt. 1981 Inger Koppernæs
8. juni 1983 Johan J. Jakobsen
9. mai 1986 Kjell Borgen
13. juni 1988 William Engseth
16. okt. 1989 Lars Gunnar Lie
3. nov. 1990 Kjell Opseth
25. okt. 1996 Sissel Rønbeck
17. okt. 1997 Odd Einar Dørum
15. mars 1999 Dag Jostein Fjærvoll
17. mars 2000 Terje Moe Gustavsen
19. okt. 2001 Torild Skogsholm
17. okt. 2005 Liv Signe Navarsete
20. okt. 2009 Magnhild Meltveit Kleppa
18. jun. 2012 Marit Arnstad
16. okt. 2013 Ketil Solvik-Olsen
31. aug. 2018 Jon Georg Dale

Skipsfartsdepartementet opprettet 1. okt. 1942, nedlagt 5. november 1945 og oppgavene overført til det daværende Handelsdepartementet

Dato Minister
1. okt. 1942 Arne Sunde
2. juni 1945–5. nov. 1945 Tor Skjønsberg

Den 3. juni 1913 ble navnet Departementet for handel, sjøfart og industri endret til Departementet for sociale saker, handel, industri og fiskeri. Dette departementet ble delt 28. juni 1916 og et nytt Handels- og sjøfartsdepartement ble opprettet. Fra 1992 hadde departementet to statsråder, sosialminister og helseminister. I 1993–2001 het departementet Sosial- og helsedepartementet. Fra 2004 ble funksjonene overtatt av Arbeids- og sosialdepartementet, fra 2006 kalt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. For helseministre, se ovenfor under Helse- og omsorgsdepartementet.

Dato Minister
31. jan. 1913 Johan Castberg
21. april 1914 Kristian Friis Petersen
28. juli 1916 Lars Kristian Abrahamsen
26. feb. 1919 Paal Berg
21. juni 1920 Odd Klingenberg
22. juni 1921 Lars Oftedal
31. okt. 1922 Rasmus Olai Mortensen
6. mars 1923 Odd Klingenberg
25. juli 1925 Lars Oftedal
5. mars 1926 Peter Andreas Morell
28. jan. 1928 Alfred Madsen
15. feb. 1928 Torjus Værland
12. mai 1931 Jakob Vik
3. mars 1933 Ole N. Strømme
28. okt. 1933 Trygve Utheim
20. mars 1935 Kornelius Bergsvik
13. nov. 1936 Oscar Torp
1. juli 1939 Sverre Støstad
25. juni 1945 Sven Oftedal
18. mai 1948 Aaslaug Aasland
2. nov. 1953 Rakel Seweriin
1. aug. 1955 Gudmund Harlem
18. feb. 1961 Olav Bruvik
4. feb. 1963 Olav Gjærevoll
28. aug. 1963 Kjell Bondevik
25. sept. 1963 Olav Gjærevoll
12. okt. 1965 Egil Aarvik
17. mars 1971 Odd Højdahl
18. okt. 1972 Bergfrid Fjose
16. okt. 1973 Sonja Ludvigsen
6. sept. 1974 Tor Halvorsen
15. jan. 1976 Ruth Ryste
8. okt. 1979 Arne Nilsen
14. okt. 1981 Leif Arne Heløe
9. mai 1986 Tove Strand Gerhardsen
16. okt. 1989 Wenche Frogn Sellæg
3. nov. 1990 Tove Veierød
4. sept. 1992 Grete Knudsen
24. jan. 1994 Hill-Marta Solberg
17. okt. 1997 Magnhild Meltveit Kleppa
17. mars 2000 Guri Ingebrigtsen
19. okt. 2001 Ingjerd Schou
18. juni 2004–høsten 2004 Dagfinn Høybråten

Se videre under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

opprettet 1. januar 1990, nedlagt 1. januar 1991, se under Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet; gjenopprettet 1. januar 2002, nedlagt 1. januar 2006, se ovenfor under Kunnskapsdepartementet.

opprettet 15. juni 1905. Listen omfatter utenriksministre; se også nedenfor for bistandsministre/utviklingsministre. For andre statsråder i Utenriksdepartementet, se ovenfor under Handelsdepartementet.

Dato Minister
15. juni 1905 Jørgen Løvland
19. mars 1908 Wilhelm Christopher Christophersen
2. feb. 1910 Johannes Irgens
31. jan. 1913 Nils Claus Ihlen
21. juni 1920 Christian Fredrik Michelet
22. juni 1921 Arnold Christopher Ræstad
31. mai 1922 Johan Ludwig Mowinckel
6. mars 1923 Christian Fredrik Michelet
25. juli 1924 Johan Ludwig Mowinckel
5. mars 1926 Ivar Lykke
28. jan. 1928 Edvard Bull
15. feb. 1928 Johan Ludwig Mowinckel
12. mai 1931 Birger Braadland
3. mars 1933 Johan Ludwig Mowinckel
20. mars 1935 Halvdan Koht
21. feb. 1941 Trygve Lie
2. feb. 1946 Halvard Lange
28. aug. 1963 Erling Wikborg
25. sept. 1963 Halvard Lange
12. okt. 1965 John Lyng
22. mai 1970 Svenn Stray
17. mars 1971 Andreas Cappelen
18. okt. 1972 Dagfinn Vårvik
16. okt. 1973 Knut Frydenlund
14. okt. 1981 Svenn Stray
9. mai 1986 Knut Frydenlund
9. mars 1987 Thorvald Stoltenberg
16. okt. 1989 Kjell Magne Bondevik
3. nov. 1990 Thorvald Stoltenberg
2. april 1993 Johan Jørgen Holst
24. jan. 1994 Bjørn Tore Godal
17. okt. 1997 Knut Vollebæk
17. mars 2000 Thorbjørn Jagland
19. okt. 2001 Jan Petersen
17. okt. 2005 Jonas Gahr Støre
21. sept. 2012 Espen Barth Eide
16. okt. 2013 Børge Brende
20. okt. 2017 Ine Marie Eriksen Søreide

Fra 1. januar 1984 til 1. januar 1990 var statsråden statsråd i Departementet for utviklingshjelp. Siden har statsråden vært knyttet til Utenriksdepartementet med varierende tittel.

Dato Minister
17. juni 1983 Reidun Brusletten
9. mai 1986 Vesla Vetlesen
13. juni 1988 Kirsti Kolle Grøndahl
Dato Minister
16. okt. 1989 Tom Eric Vraalsen
3. nov. 1990 Grete Faremo
4. sept. 1992 Kari Nordheim-Larsen
Dato Minister
17. okt. 1997 Hilde Frafjord Johnson
Dato Minister
17. mars 2000 Anne Kristin Sydnes
Dato Minister
19. okt. 2001 Hilde Frafjord Johnson
17. okt. 2005 Erik Solheim
23. mars 2012 Heikki Holmås
til 16. okt. 2013 på ny fra 17. jan. 2018
17. jan. 2018 Nikolai Astrup
Dato Minister
22. april 1940 – 5. juni 1942 Johan Ludwig Mowinckel
22. april 1940 – 2. mai 1941 Jakob Vik1
22. april 1940 – 25. juni 1945 Sven Nielsen
7. juni 1940 – 8. okt. 1943 Anders Fjelstad
7. juni 1940 – 25. juni 1945 Arne Sunde
19. sept. 1941 – 25. juni 1945 Paul Ernst Wilhelm Hartmann

1Vik oppholdt seg i Sverige og deltok ikke i regjeringsarbeidet. Utnevnelsen ble annullert mai 1941.

Dato Minister
25. juni–5. nov. 1945 Conrad Bonnevie-Svendsen (ansvar for kirkesaker)
25. juni–5. nov. 1945 Kirsten Hansteen (i sosialdepartementet)
25. juni–5. nov. 1945 Hans Gabrielsen (ansvar for gjenreisingen av Finnmark)
Dato Minister
5. nov. 1945 – 20. des. 1948 Aaslaug Aasland
Dato Minister
5. nov. 1945 – 30. juni 1948 Peder Holt
Dato Minister
27. sept. 1974 – 1. jan. 1979 Jens Evensen
Dato Minister
1. jan. 1980 – 14. okt. 1981 Per Kleppe
Dato Minister
20. okt. 2009 – 16. okt. 2013 Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

med ansvar for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, samt stabssjef.

Dato Minister
16. okt. 2013-16.12.2015 Vidar Helgesen

med ansvar for samordning av EØS-saker og forholdet til EU.

Dato Minister
16. des. 2015 Elisabeth Aspaker
20. des. 2016 Frank Bakke-Jensen
20. okt. 2017–17. januar 2018 Marit Berger Røsland

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.