Asbjørn Haugstvedt, norsk politiker (KrF). Sosialsjef i Bergen fra 1970. Medlem av Bergen bystyre 1960–71. Stortingsrepresentant for Hordaland 1969–85. Formann i partiets stortingsgruppe 1972–73, nestleder 1977–83. Handelsminister 1983–86.