Faktaboks

Paal Berg
Født
18. januar 1873, Hammerfest
Død
24. mai 1968, Bærum
Virke
Jurist og politiker
Familie

Foreldre: Tollkasserer Marius Ørbek Berg (1829–1904) og Annette Karoline Rotnes (1838–91).

Gift 14.8.1898 med Caroline Juliane Debes (14.1.1877–8.1.1944), datter av tollinspektør Peter Olaf Debes (1845–1914) og Bertha Matina Thomesen (1853–1924).

Far til Sigrun Berg (1901–82); morfar til Per Wendelbo (1927–81).

Paal Berg ved skrivebordet, fotografert rundt 1920
Paal Berg var sosialminister i perioden 1919–1920 og justisminister i perioden 1924–1926.
Paal Berg, portrettfoto ca. 1935
Paal Bergs sentrale posisjon som leder for det avgåtte høyesterettskollegiet ble viktig i arbeidet med å utvikle et lederskap for den norske hjemmefronten. Fra 1941 tilhørte han den sivile ledergruppen Kretsen.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Paal Olav Berg var en norsk jurist og politiker for Venstre. Han var sosialminister i perioden 1919–1920 og justisminister i perioden 1924–1926.

Han utdannet seg til cand.jur. i 1895, og ble byrettsassessor (byrettsdommer) i Kristiania i 1900, høyesterettsadvokat i 1902, og ekstraordinær høyesterettsassessor fra 1913. Han ble fast høyesterettsassessor fra 1918 og var høyesterettsjustitiarius i perioden 1929–1946.

Under andre verdenskrig fikk Bergs medlemskap i den sivile ledergruppen Kretsen og hans senere deltakelse i hjemmefrontens ledelse en sentral betydning.

Ministerposter

Berg var sosialminister i Gunnar Knudsens regjering i årene 1919–1920 og justisminister i Johan Ludwig Mowinckels regjering i perioden 1924–1926. I disse stillingene fikk han gjennomført viktige reformer. Som justisminister var han leder for delegasjonen som i 1925 tok Svalbard formelt i besittelse for Norge.

Arbeidsrett

Berg var landets fremste autoritet i arbeidstvistspørsmål. Han bisto Justisdepartementet med å utarbeide proposisjon til den første arbeidstvistloven (av 1915). Denne loven etablerte spesialdomstolen Arbeidsretten, og Paal Berg var dennes første formann, fra 1. januar 1916 til august 1948. Han ble møtt med stor tillit både av arbeidere og arbeidsgivere. I en konfliktfylt tid hadde han avgjørende innflytelse på den videre utformingen av lovgivningen på arbeidsrettens område, ikke minst gjennom sitt grunnleggende verk Arbeidsrett fra 1930.

Han var med i en rekke kommisjoner som behandlet arbeiderspørsmål og arbeidstvistlovgivning, og han deltok også i annet lovarbeid. Berg deltok dessuten i det mellomfolkelige arbeid, blant annet som utsending til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i Genève i 1925 og i perioden 1931–1939, og som formann i organisasjonens styre fra 1939 til 1940.

Under andre verdenskrig

Administrasjonsrådet
Administrasjonsrådet ble opprettet 15. april 1940, og ledet den sivile administrasjonen i det okkuperte Norge. De tre foran er fra venstre: tysk minister (ambassadør) Curt Braüer (i sjakett og stripete bukser), fylkesmann og leder for Administrasjonsrådet Ingolf Elster Christensen (som studerer sin lorgnett) og høyesterettsjustitiarius Paal Berg (med papir i hånden). I protest mot tyske og nazistiske overgrep nedla Berg sitt verv i spissen for Høyesterett i desember 1940, en handling som virket inn på hele den norske motstandsviljen.
Administrasjonsrådet
Av /NTB scanpix.

Som høyesterettsjustitiarius deltok han etter 9. april 1940 i forhandlingene med tyskerne som førte til at Administrasjonsrådet ble dannet, men i protest mot tyske og nazistiske overgrep nedla han sitt verv i spissen for Høyesterett i desember 1940, en handling som virket inn på hele den norske motstandsviljen. I januar 1941 nedla han også sitt verv som formann i Arbeidsretten. Han tok imidlertid opp igjen sine verv umiddelbart etter frigjøringen i 1945.

Bergs sentrale posisjon som leder for det avgåtte høyesterettskollegiet ble viktig i arbeidet med å utvikle et lederskap for den norske hjemmefronten. Fra 1941 tilhørte han den sivile ledergruppen Kretsen. Av den norske regjeringen i London ble Berg allerede fra 1942 ansett som leder for den sivile hjemmefronten. Berg hadde imidlertid ingen sentral rolle innenfor denne ledergruppen før i juni 1943. Da opplyste imidlertid regjeringen, som ønsket å innlede et nærmere samarbeid om det sivile beredskapsarbeidet for frigjøringen, at den betraktet Berg som leder for hjemmefrontens sivile organisasjon. Men det var først da Hjemmefrontens ledelse (HL) fikk sin endelige sentraliserte og formaliserte form – ved årsskiftet 1944/1945, at Berg i realiteten ble tildelt posisjonen som hjemmefrontens øverste leder.

I midten av juni 1945, en drøy måned etter frigjøringen, gjorde Berg et forsøk på å danne en ny samlingsregjering, men ga opp da han ikke fikk tilstrekkelig støtte for sitt statsministerkandidatur i Stortinget.

Etter andre verdenskrig

Berg gikk av som høyesterettsjustitiarius i 1946 og var riksmeglingsmann til 1948. Både hjemme og ute hadde han i årene etter krigen flere viktige verv, blant annet som formann i Sjøgrensekommisjonen under rettsforhandlingene i Haag i perioden 1951–1952 og medlem av Europarådets menneskerettskommisjon i perioden 1954–1962. Han utgav i 1945 Retten til arbeid og i 1947 For godvilje og rett, et utvalg av artikler og taler.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Hem, Per Eivind (2012). Megleren : Paal Berg 1873–1968. Oslo: Aschehoug.

Faktaboks

Paal Berg
Historisk befolkningsregister-ID
pf01036392080915

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg