Svein Sundsbø, norsk politiker (Sp); siv.agr., bror av Dagfinn Sundsbø. Generalsekretær i Senterpartiet 1976–84, personlig rådgiver for partilederen 1984–85, landbruksminister 1985–86. Direktør Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd (NLVF) 1986–92, adm.direktør Norges Forskningsråd 1993–94. Fra 1995 konserndirektør i Elkem.