Siri Bjerke, norsk politiker (A), datter av Juul Bjerke, bror til Rune Bjerke. Kommunalrådssekretær i Oslo 1980–83, utredningssekretær for Arbeiderpartiets kvinnebevegelse 1983–86, internasjonal sekretær i Arbeiderpartiet 1986–93. Vararepresentant til Stortinget for Oslo 1997-2005. Statssekretær i Utenriksdepartementet 1993–97. Miljøvernminister 2000–01. Direktør for næringspolitikk i NHO 2002-05. Fra 2005 var Siri Bjerke divisjonsdirektør i Innovasjon Norge.