Kornelius Bergsvik, født i Austrheim, norsk politiker (A), lærer. Stortingsrepresentant (A) for Hordaland 1928–45. Medlem av Nygaardsvolds regjering 1935, først som sosialminister, fra november 1936 som finansminister. Gjennomførte som sosialminister alderstrygd, blinde- og vanføretrygd. Gikk ut av regjeringen i juni 1939 og var fylkesmann i Telemark 1939–40 og 1945–59.