Erik Enge, født i Østre Gausdal, norsk gårdbruker og politiker. Stortingsmann for Oppland 1898–1906 (V), 1910–12 (Frisinnede V) og 1928–30 (Bondepartiet). Landbruksminister i Bratlies regjering 1912–13, formann i Bondepartiet 1928–30.