Nils Olav Totland, norsk organisasjonsleder og politiker (A). Ansatt i NSB 1952–71, deretter tillitsvalgt på heltid. Leder av Statstjenestemannskartellet 1982–90, sjefsekretær i Arbeidernes Opplysningsforbund 1990–93. Leder Voksenopplæringsforbundet 1997–2001. Medlem av Skedsmo kommunestyre 1967–82 og 1999–2003. Administrasjonsminister 1993–96.