Lars Leiro, norsk politiker (Sp), gårdbruker fra 1941. Ordfører i Voss 1956–58. Stortingsrepresentant fra Hordaland 1958–69, nestformann i Senterpartiet 1961–69, parlamentarisk leder 1965–69. Samferdselsminister i Lyngs regjering 1963. Fylkesmann i Bergen og Hordaland 1966–84.