Odd Højdahl, født i Oslo, norsk fagforeningsleder og politiker (A). Nestformann i Norsk Tjenestemannslag 1951–57, sekretær i Statstjenestemannskartellet 1957–60 og i LO fra 1960. Formann i Statstjenestemannskartellet 1964–69, nestformann i LO 1969–77. Direktør for Statens arbeidstilsyn 1977–88. Medlem av Oslo bystyre 1951–59, vararepresentant til Stortinget 1961–65. Sosialminister 1971–72.