Thor Listau, norsk politiker (Høyre), offiser. Listau var stortingsrepresentant for Finnmark 1973–85. Fiskeriminister 1981–85. han var senere kontorsjef i Statens Kornforretning 1986–91, direktør i Statkorn 1991-95 og organisasjonsdirektør i Cermaq 1995-2005.