Finn Trond Isaksen, født i Frogn, norsk sivilagronom og politiker (Sp). Eksamen NLH 1950; samvirkekonsulent ved Det Kgl. Selskap for Norges Vel 1953, direktør 1954; adm. direktør i Norges Kjøtt og Fleskesentral fra 1960. Landbruksminister 1983–85.