Johannes Winding Harbitz, født i Askvoll, norsk skipsreder og politiker (H), sønn av G. P. Harbitz. Skipskaptein 1859–69, drev deretter skipsrederi i Tønsberg. Stortingsmann 1880–94, en av Høyres ledende politikere; med i Emil Stangs annen regjering 1893–95, først som medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm, deretter som forsvarsminister.