Minister er tittelen på den høyeste embetsmann i statsstyret, lederen av et ministerium (i Norge kalt departement). Det forekommer også at en minister ikke leder noe departement. Dette kalles minister uten portefølje, eventuelt konsultativ statsråd. Den norske grunnlov taler om statsminister, men bruker ellers benevnelsen statsråd om minister (eller medlem av statsrådet). Den statsråd som forestår Utenriksdepartementet, blir kalt utenriksminister. I norsk språkbruk brukes ordet minister stort sett i slike sammenhenger, som for eksempel finansminister og forsvarsminister.