Morten Andreas Meyer, norsk politiker (H); 2003–04 direktør i firmaet PriceWaterhouseCoopers. Medlem av Hamar bystyre 1979–83 og fra 1999, varaordfører 1999–2001. Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet 2001–03. Arbeids- og administrasjonsminister (senere kalt moderniseringsminister) 2004–05.