Olaj Johan Olsen, født i Bergen, norsk embetsmann og politiker. 1888–89 medlem av Sverdrups regjering, med i Hagerups første ministerium 1896–98. 1889–96 og 1899–1902 amtmann i Nordre Bergenhus, deretter første borgermester i Bergen.