Karl Wilhelm Wefring, født i Eiker, norsk lege og politiker. Cand.med. 1892. Fra 1919 var han overlege for Statens sinnssykevesen. Wefring representerte i 1916–18 Søndre Hedmark krets på Stortinget (uavhengig). I 1925–27 var han innvalgt som representant for Oslo (Frisinnede Venstre), i 1925 odelstingspresident. Han var forsvarsminister i 1920–21, 1923–24 og 1926. Han ble medisinaldirektør i 1927, og direktør for Rikshospitalet i 1930–37 .