Jakob Nilsson Vik, født i Kvam, norsk politiker (B). Var vekselvis gårdbruker og meieribestyrer, ordfører i Kvam 1923–31 og fra 1946. Stortingsrepresentant for Hordaland 1928–45, sosialminister 1931–33. Vik var utnevnt som medlem av Nygaardsvolds regjering 1940, men kom ikke til å fungere der.