Ole Jacob Broch. Portrett fra omkring 1886, antakelig malt av Eilif Peterssen.

Fri. fri

Ole Jacob Broch, født i Fredrikstad, norsk vitenskapsmann og politiker. Etter examen artium 1835 studerte han hovedsakelig matematikk, 1840–42 i Paris, Berlin og Königsberg, opprettet etter hjemkomsten sammen med Hartvig Nissen den senere Nissens skole (1843), fratrådte som bestyrer 1847, ble 1848 lektor i ren matematikk ved Universitetet i Oslo, 1858 professor. Han fremmet ved sin undervisning og som eksaminator ved examen artium det matematiske studium i våre høyere skoler. 1847 tok han doktorgraden på en avhandling om lysets forplantning i enaksige krystaller. Foruten flere matematiske og fysiske avhandlinger utgav han en rekke lærebøker i elementær og høyere matematikk og mekanikk. Brochs vitenskapelige arbeider vitner om skarpsindighet og usedvanlig energi, men ved siden av disse egenskaper hadde han praktisk skjønn, vidsyn og evne til å omgås mennesker. Dette gjorde ham fortrinnlig skikket for offentlige verv, som medlem av kommisjoner, direksjoner o.l. Sjelden har noen hatt så mange offentlige og halvoffentlige verv som Broch. Han var jernbanedirektør, adm. direktør i Den norske Creditbank, bankadministrator, medlem av kongelige kommisjoner for telegrafanlegg, skattevesen, mål og vekt osv., var stortingsmann fra Oslo 1862–69 og statsråd (sjef for Marinedepartementet) 1869 til 1872, da han gikk av, fordi han var uenig med sine kolleger i spørsmålet om statsråders adgang til Stortinget. På norsk og fransk utgav han sin fortrinnlige statistiske årbok for Norge 1867–71. I 1879 ble han bestyrer for det internasjonale byrå for mål og vekt i Sèvres, med den oppgave å grunnlegge et internasjonalt vitenskapelig mål- og vektsystem. Dette vidløftige arbeid opptok resten av hans liv; ved hans død gjenstod bare et par måneders arbeid før det hadde kunnet avsluttes. Arbeidet ble bare én gang avbrutt, da han i 1884 etter april-ministeriets fall ble kalt hjem av kongen for å danne ny regjering. Da hans forsøk på det måtte oppgis etter et par ukers forgjeves anstrengelser, vendte han tilbake til Paris.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.