Aimar August Sørenssen, født i Oslo, norsk politiker. Cand.jur. 1846, fogd i Rakkestad 1874, sorenskriver i Moss 1881–84. Stortingsrepresentant 1862–79, odelstingspresident 1874–79, tilhørte den liberale opposisjon. Justisminister 1884–87, ved statsrådsavdelingen i Stockholm 1887–88.