Lars Kristian Abrahamsen, født i Hedrum, norsk jurist og politiker (V). Sjømann 1872–78, sakfører i Larvik 1887–1902, sorenskriver i Hardanger og Voss 1902–08 og 1910–13, i Follo 1919–21, handelsminister 1908–10, justisminister 1913–16, sosialminister 1916–19, stortingsrepresentant 1898–1903, 1906–09, 1913–15. Særlig kjent som leder av forbudspolitikken og ivrig talsmann for samfunnstiltak mot alkoholproblemet.