Mary Kvidal, norsk politiker (A), spesialpedagog. Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag 1989–93. Kirke- og undervisningsminister 1988–89. Statssekretær i Nærings- og energidepartementet 1996, i Finansdepartementet 1996–97. Fra 1998 leder for Norges Banks representantskap.