Per Berg Lund, født i Oslo, norsk jurist og politiker (V). Han drev egen advokatforretning i Trondheim til han 1926 ble borgermester. 1928 finansminister i Mowinckels 2. regjering, gikk 1931 tilbake til stillingen som borgermester i Trondheim. 1933–34 var han igjen finansminister i Mowinckels siste regjering. Direktør for skattevesenet og formann i Riksskattestyret 1934–48.