Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet (SD) er et norsk departement. Det har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfart, veitrafikk og jernbane og for riksvegferjene.

Knut Arild Hareide fra Kristelig Folkeparti er samferdselsminister fra august 2018.

Samferdselsdepartementet består av fire avdelinger: Veg- og trafikksikkerhetsavdelingen, Kollektivtransport- og baneavdelingen (KBA), Strategi-, miljø- og administrasjonsavdelingen (SMA) og Luft-, post- og teleavdelingen. I tillegg eksisterer det en kommunikasjonsavdeling.

Samferdselsdepartementets underliggende etater og virksomheter er Jernbanedirektoratet, Statens jernbanetilsyn, Kystverket, Luftfartstilsynet, Statens havarikommisjon for transport, Statens vegvesen, Vegtilsynet, Senter for oljevern og marint miljø.

I 2019 ble Nkom, tidligere Post- og teletilsynet, skilt ut fra departementet og lagt inn under den nye statsrådsposten Digitaliseringsminister, som er plassert i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Historikk

Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946 som et resultat av at det daværende Arbeidsdepartementet ble omorganisert. Før andre verdenskrig hadde administrasjonen av landets kommunikasjoner vært delt mellom ulike departementer. Jernbanene og veiene lå under Arbeidsdepartementet, post, telegraf og kysttrafikken lå under Handelsdepartementet og luftfarten var underlagt Forsvarsdepartementet. Til forskjell fra de fleste øvrige departementer har Samferdselsdepartementet stort sett hatt samme ansvarsområde siden starten.

Oversikt over statsråder i Samferdselsdepartementet finnes i tabellen Norge – Statsråder.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg