Rasmus Olsen Langeland, født i Sunnylven, norsk politiker (B), gårdbruker. Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal 1922–45, der han gjorde seg gjeldende som en av Bondepartiets fremste representanter. 1931–33 arbeidsminister i Kolstads og Hundseids regjeringer.