Faktaboks

Utenriksdepartementet

UD

Utanriksdepartementet

Forretningsadresse
Oslo
Daglig leder
Leni Stenseth

Utenriksdepartementet

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Utenriksdepartementet (UD) er et norsk departement med ansvar for Norges forhold til fremmede land og internasjonale organisasjoner, utenrikshandel, kulturelt samkvem med utlandet og utviklingssamarbeid. UD administrerer også Kongehuset, ordens- og dekorasjonsspørsmål og flaggspørsmål.

Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet er Norges utenriksminister, og har dermed det øverste ansvaret for departementet. Anne Beathe Tvinnereim fra Senterpartiet er statsråd i Utenriksdepartementet, med tittelen utviklingsminister.

Organisering

UD består av ni avdelinger:

  • Avdeling for Europa og handel
  • Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene
  • Regionavdelingen
  • Multilateral avdeling
  • Rettsavdelingen
  • Avdeling for kultur, næringsfremme og protokoll
  • Avdeling for bærekraftig utvikling
  • Avdeling for kompetanse og ressurser
  • Serviceavdelingen

I tillegg kommer utenriksministerens sekretariat, utviklingsministerens sekretariat, sentral kontrollenhet og en kommunikasjonsenhet. Departementets administrative sjef kalles utenriksråd. Med sine ni avdelinger er UD det personellmessig største departement i norsk statsadministrasjon.

Underliggende etater

Under Utenriksdepartementet sorterer NORAD og NOREC (Norsk senter for utviklingssamarbeid). I tillegg forvaltes Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND) av Utenriksdepartementet.

Utenriksministeren og statsråder

Anniken Huitfeldt og Ine Eriksen Søreide
I oktober 2021 overtok Anniken Huitfeldt (til venstre) fra Arbeiderpartiet som Norges utenriksminister etter Ine Eriksen Søreide fra Høyre. Huitfeldt gikk av som utenriksminister i oktober 2023.
Av /NTB.

Utenriksministeren har ansvaret for tilretteleggelse, samordning og iverksettelse av norsk utenrikspolitikk. Utviklingsministeren (1997–2000 kalt minister for utvikling og menneskerettigheter, 1990–1997 kalt bistandsminister) har ansvaret for det utviklingspolitiske arbeidet og bistanden til utviklingsland utenfor OSSE-området. I perioden 1988–1996 var det også en handelsminister i UD.

Historikk

UD ble opprettet 7. juni 1905, samme dag som unionen med Sverige ble oppløst. Det første landet Norge hadde diplomatiske forbindelser med var USA. I 1922 slo man sammen de diplomatiske og konsulære delene av utenrikstjenesten, noe man allerede hadde begynt med i andre europeiske land på denne tiden. Samme år ble det også etablert en egen rekrutteringsordning for utenrikstjenesten, basert på et årlig opptak av aspiranter. Denne aspirantordningen finner sted også i dag. Da Norge ble okkupert under andre verdenskrig, flyttet Utenriksdepartementet sine kontorer til London og returnerte først til norsk jord 1. juli 1945 etter nesten fem år i eksil.

I perioden 1988–1990 gjennomgikk UD betydelige endringer. I 1988 ble Departementet for handel og skipsfart slått sammen med UD, og i 1990 ble Departementet for utviklingshjelp det samme. Argumentet for sammenslåingene var å bedre samordningen av utenrikspolitikken med handels- og skipsfartspolitikken og med bistandspolitikken, samt å bedre utnyttelsen av de tilgjengelige ressursene. Som et resultat av at Nærings- og handelsdepartementet ble opprettet i 1997 ble én avdeling fra UD slått sammen med avdelinger fra det tidligere Nærings- og energidepartementet. UD beholdt det overordnede ansvaret for handelspolitikken.

UD har kontorer i det tidligere leilighetskomplekset Victoria terrasse, som ble ervervet av staten til kontorer i 1913. Nyere tilbygg mot 7. juniplassen er oppført i 1962, tegnet av arkitektene Bernt Heiberg og Ola Mørk Sandvik. På denne tomta lå tidligere Det danske Forsikringsselskab av 1864, som ble bombet av allierte fly i desember 1944.

For en oversikt over utenriksministre og statsråder i Utenriksdepartementet, se artikkelen statsråder i Norge.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Faktaboks

Utenriksdepartementet
Sektorkode
6100 Statsforvaltningen
Næringskode(r)
84.210 Utenrikssaker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg