Jacob Lerche Johansen, født i Stavern, norsk marineoffiser og politiker. Kontreadmiral 1879–85, 1872–84 statsråd, sjef for Marine- og Postdepartementet. Ved riksrettsdommen 1884 var Johansen den eneste statsråd som ikke ble fradømt sitt embete, han hadde nemlig tilrådd sanksjon i statsrådssaken 1880. Han ble imidlertid idømt en bot for å ha gått inn for sanksjonsnektelse av vedtakene om bevilgninger til folkevæpningssamlagene og til sammensetningen av jernbanens sentralstyre.