Cornelius Holmboe, født i Tromsø, norsk jurist og politiker. 1906–09 redaktør av sosialdemokratiske aviser på Hedmark og i Stavanger. Praktiserende sakfører i Tromsø fra 1909 og sorenskriver i Nord-Hedmark 1937. I 1928 justisminister i Hornsruds regjering.